Logo FSSR

Colné formuláre FRSR - Jednoduché vyplňovanie

Podmienky pre uplatnenie elektronickej komunikácie

Základné podmienky pre vytváranie colných vyhlásení alebo predbežných colných vyhlásení vo forme štruktúrovaných xml dokumentov prostredníctvom web formulárov a ich následné odoslanie do elektronickej podateľne sekcie colnej Finančnej správy, sú následovné:
  • vytváranie štandardizovaných správ prostredníctvom web formulárov a zasielanie štandardizovaných správ (elektronických dokumentov) prostredníctvom APV pre elektronickú komunikáciu,
  • vlastníctvo kvalifikovaného certifikátu vystaveného na osobu pre vytvorenie zaručeného elektronického podpisu,
  • uzavretie „Dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní“ medzi FR SR a používateľom elektronickej služby (deklarant/ručiteľ).
  • zabezpečenie APV pre elektronickú komunikáciu (tzv. Komunikátor) a ostatných SW komponentov ( podpisovač, podpisová politika, SSL certifikát) – bezplatne poskytuje FS po uzavretí „Dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní“
Schéma elektronickej komunikácie pre riešenie – Jednoduché vyplňovanie elektronických dokumentov prostredníctvom web formulárov

Všeobecné podmienky a možnosti pre uplatňovanie elektronickej komunikácie so sekciou colnou Finančnej správy SR sú uverejnené v časti - Podmienky elektronickej komunikácie