Logo FSSR

Colné formuláre FRSR - Jednoduché vyplňovanie

Kontakty na technickú a procedurálnu podporu

Pre riešenie problémov súvisiacich s prevádzkou niektorých vybraných častí colného informačného systému alebo s poskytovaním elektronických služieb sekcie colnej Finančnej správy bolo zriadené Call centrum
Call centrum v súčasnosti slúži ako centrum podpory pre:
  • deklaračný systém,
  • systémy TARIC a Kvóta,
  • systém NCTS (Tranzit),
  • nahlasovanie problémov pri využívaní služieb elektronickej komunikácie v colnom konaní.
Kontakty Call centra: